ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม สำนักงาน กศน.  (อ่าน 21 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พฤษภาคม 17, 2018, 10:26:17 PM
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 18917
    • ดูรายละเอียด

โหลดแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม สำนักงาน กศน.


- พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
- นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ปี 2560
- มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- การนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- การผลิตพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- การจัดกระบวนการเรียนรู้
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้ง 10 ประเทศ
- แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- แนวข้อสอบ การเมืองการปกครองของไทย
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
- ความรอบรู้ข่าวสารปัจจุบัน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม สำนักงาน กศน.
เข้าดูยูทูบสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม สำนักงาน กศน.
เข้าดูเว็บที่ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม สำนักงาน กศน.


 

 
 
 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ  ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม สำนักงาน กศน.

Tags : แนวข้อสอบ  ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม สำนักงาน กศน.,โหลดแนวข้อสอบงานราชการ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม สำนักงาน กศน.,จำหน่ายแนวข้อสอบ  ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม สำนักงาน กศน.